'LT-Ambulante Begeleiding'

Ambulante begeleiding voor kinderen met downsyndroom, hun ouders en de scholen.

Ambulante begeleiding voor kinderen met downsyndroom, hun ouders, scholen en andere betrokkenen.


Thuis


Kinderdagverblijf/ KDC

Basisschool/ SBO


'LT Ambulante Begeleiding' is specialistische ambulante begeleiding voor kinderen met het Syndroom van Down.
Naast dat er directe begeleiding kan worden geboden is er ook ruimte voor ondersteuning van ouders, begeleiding van professionals die betrokken zijn bij het kind en het volgen van workshops. 

"Durf te denken in mogelijkheden!"


Om kwaliteit te waarborgen is er jaarlijks een oudertevredenheidsonderzoek.
oudertevredenheidsonderzoek 2023