'LT-Ambulante Begeleiding'

Ambulante begeleiding voor kinderen met downsyndroom, hun ouders en de scholen.

Hoe kunt u ambulante begeleiding vergoed krijgen of wat zijn de kosten?

Startgesprek:
Iedere vorm van begeleiding begint met een startgesprek. Tijdens dit gesprek maken we nader kennis en kijken we samen welke begeleiding uw zoon of dochter nodig heeft. Aan de hand van dit gesprek wordt bekeken of 'LT ambulante begeleiding' iets hierin kan betekenen. 
Aan dit startgesprek zit in alle gevallen geen kosten verbonden.

Jeugdwet/ PGB:
Ambulante begeleiding wordt vergoed vanuit de Jeugdwet. Indien er een contract is met de gemeente kan hulp, na toestemming ingevuld worden. Wanneer er geen contract is met de gemeente kan voor deze hulp PGB aangevraagd worden. Voor ondersteuning in de aanvraag hiervan kun je ook bij 'LT ambulant begeleiding' terecht.

Het uurtarief is altijd in overleg.

WLZ/ PGB:
Wanneer uw kind een WLZ indicatie heeft wordt de bekostiging middels PGB geregeld.
Ik help u graag in de organisatie hiervan.

Het uurtarief is altijd in overleg.

Particulier:
De begeleiding kan ook particulier bekostigd worden, maar in de meeste gevallen is dit niet nodig. 
Wanneer u besluit de kosten zelf op u te nemen worden de huidige tarieven tijdens het startgesprek met u besproken.


Workshops voor kinderdagverblijven en scholen: