'LT-Ambulante Begeleiding'

Ambulante begeleiding voor kinderen met downsyndroom, hun ouders en de scholen.

Advies en ondersteuning van ouders:

Gedurende de jaren kun je met verschillende instanties te maken krijgen. Wanneer deze instanties nieuw voor je zijn kan het een aardige legpuzzel zijn om hier echt goed uit te komen. Hierin kan 'LT ambulante begeleiding' u helpen en ondersteunen. Zo sta je er niet alleen voor!

Hieronder enkele voorbeelden van advies en ondersteuning. Heb je een andere vraag dan kun je deze gerust stellen via het contactformulier. Geen vraag is te gek en 'LT ambulante begeleiding' kijkt graag met je mee!

Ouderbegeleiding richting het regulier onderwijs:
Ouders helpen in hun keuze van onderwijs. Daarnaast kan er ondersteund worden bij de startgesprekken met een basisschool. Voor ouders is de basisschool een hele stap, maar ook voor scholen kan het een drempel zijn om een leerlingen met downsyndroom aan te nemen. 'LT ambulante begeleiding' kan hierin bemiddelen, zodat er op een goede manier aan de basisschool gestart kan worden.

Begeleiding in de overstap naar het speciaal onderwijs:
Soms kom je er als ouder/ school achter dat het allemaal niet meer zo lekker loopt. Vanaf dat moment is het tijd om te kijken of het kind nog wel op zijn/ haar plek zit. Dit kan voor ouders even een moeilijk moment zijn. Binnen de begeleiding kan er meegekeken worden of het tijd is voor een overstap en hoe deze stap eventueel ingezet kan gaan worden.

Begeleiding bij het aanvragen van PGB:
Het aanvragen van PGB kan voor ouders een hele zoektocht zijn. Bij het opstellen van de aanvraag en het voeren van het PGB gesprek en het opstellen van een contract kan ondersteuning gegeven worden.

Begeleiding bij het aanvragen van een WLZ indicatie:
Wanneer zorg vanuit de Jeugdwet niet langer van toepassing is kan er gebruik gemaakt gaan worden van zorgen vanuit de WLZ. Alvorens je hiervoor in aanmerking komt moet er een indicatie afgegeven worden door het CIZ. Ook dit kan voor ouders een enorme puzzel zijn. Ook op dit gebied kan er begeleiding geboden worden en word je als ouder ondersteunt in de aanvraag en/ of het huisbezoek van het CIZ.