'LT-Ambulante Begeleiding'

Ambulante begeleiding voor kinderen met downsyndroom, hun ouders en de scholen.

Individuele begeleiding:

Vroeghulp d.m.v. het ‘Early Intervention’ programma 'Kleine Stapjes':
Dit programma, ‘Kleine Stapjes’ is een ‘vroeghulp’ programma voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand, specifiek gericht op kinderen met downsyndroom. Dit programma kan vanaf 0 jaar ingezet worden. Vroeghulp wordt meestal aangeboden in de leeftijd van 0 t/m 7 jaar.

Aanleren van ondersteunende gebaren als basis/ start van de communicatie:
Veel kinderen met downsyndroom hebben een dysfatische ontwikkeling. Daardoor kan het voorkomen dat deze kinderen moeite hebben met de spraak/taalontwikkeling. D.m.v. ondersteunende gebaren kan er wel communicatie ontstaan en voorkom je frustratie bij het kind.

Individuele begeleiding:
Een kind die extra zorg en aandacht vraagt, vraagt ook iets extra’s van de rest van het gezin. In de begeleiding van het kind kun je meerdere uitdagingen tegenkomen of andere praktische zaken. Hierin wordt gekeken wat het kind nodig heeft en wordt er een passend begeleidingsaanbod geboden waarbij ouders ook ondersteuning krijgen in hoe zij hun kind het beste kunnen stimuleren. 

Leespraatbegeleiding: 
Leespraat is een methodiek die gebruikt wordt om de spraak- taalontwikkeling te stimuleren. Kinderen met downsyndroom hebben bijna allemaal belemmeringen op het gebied van spraakontwikkeling. Het begrijpen loopt relatief sterk voor op het praten (dysfatische ontwikkeling). De ontwikkeling van het praten wordt bemoeilijkt door problemen met het gehoor en met het auditief (via horen) verwerken van informatie. Het visuele (via beeld) functioneert vaak veel beter. Leespraat kan ook ingezet worden bij gedragsproblematiek, sociale vaardigheden en het aanleren van schoolse vaardigheden.
(bron: www.stichtingscope.nl

Rekenlijnbegeleiding: (rekenvoorbereiding)
Ook voor kinderen met downsyndroom is het van maatschappelijk belang om in de basis rekenvaardig te zijn. Dit helpt hen om later ook op dit vlak een stuk zelfstandiger te kunnen functioneren. De methode ‘Rekenlijn’ is speciaal ontwikkelt voor kinderen met een ernstige rekenproblematiek. Voor kinderen met Downsyndroom is dit vaak een abstract en moeilijk vakgebied. Met deze methode wordt een relatie gelegd met dagelijkse situatie, zodat het een geïsoleerde vaardigheid blijft.
(bron: www.stichtingscope.nl)