'LT-Ambulante Begeleiding'

Ambulante begeleiding voor kinderen met downsyndroom, hun ouders en de scholen.

Ambulante begeleiding in de thuissituatie:

Kinderen met downsyndroom hebben nu eenmaal meer aandacht en begeleiding nodig dan zonder dit syndroom. Als ouder kun je snel vervallen in alleen maar begeleiden i.p.v. ook even gewoon ouder zijn, wat nog veel belangrijker is. 

Alvorens er ambulante begeleiding gestart gaat worden is er altijd eerst een kennismakingsgesprek. Naast dat we tijdens dit gesprek kennis maken, bespreken wij wat er nodig is voor uw zoon of dochter en welke stappen er eventueel nodig zijn om tot begeleiding te komen.

Voor welke ambulante begeleiding kunt u bij mij terecht?

- Individuele begeleiding; tijdens 1 op 1 begeleiding wordt er d.m.v. een zorgplan gewerkt aan de beoogde doelstellingen. Deze doelstellingen worden planmatige geëvalueerd, zodat het ook inzichtelijk wordt hoe het kind zich ontwikkeld. 

- Advies en ondersteuning van de ouders; naast de begeleiding van het kind is het voor ouders ook fijn om een steuntje in de rug te krijgen. Zo is er ondersteuning nodig bij de overstap richting het regulier onderwijs, advies tijdens het verblijf op regulier onderwijs of bij de overstap richting het speciaal onderwijs. Ook is het mogelijk om ondersteuning te krijgen bij aanvragen zoals; PGB, WLZ, CIZ en WMO.

Advies en ondersteuning kan op locatie, online of telefonisch gedaan worden.