'LT-Ambulante Begeleiding'

Ambulante begeleiding voor kinderen met downsyndroom, hun ouders en de scholen.

Individuele begeleiding:

Specialistische individuele begeleiding. Onderstaande begeleiding kan allemaal bekostigd worden met PGB vanuit de Jeugdwet of de WLZ.

Individuele begeleiding in de klas, binnen het regulier onderwijs:
Wanneer het kind extra begeleiding nodig heeft, in de klas, om zich zo zelf verder te ontwikkelen. Er wordt samen gekeken welke begeleiding er nodig is, dit wordt opgesteld in een begeleidingsplan. Dit plan wordt op maat gemaakt.
De begeleiding kan op verschillende manieren worden ingezet, denk hierbij aan; sociaal/ emotionele ontwikkeling, concentratie vergroten, zelfstandig werken en de taakgerichtheid. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van ondersteunende materialen. De methodes die op de scholen worden gebruikt kunnen worden aangepast voor het kind. Er wordt vooral gekeken hoe er zo goed mogelijk aangesloten kan worden bij de visie van de school.

Leespraatbegeleiding:
Leespraat is een methodiek die gebruikt wordt om de spraak- taalontwikkeling te stimuleren. Kinderen met 'Downsyndroom' hebben bijna allemaal belemmeringen op het gebied van spraakontwikkeling. Het begrijpen loopt vaak relatief sterk voor op het praten (dysfatische ontwikkeling). De ontwikkeling van het praten wordt bemoeilijkt door problemen met het gehoor en met het auditief (via horen) verwerken van informatie. Het visuele (via beeld) functioneert vaak veel beter.

Leespraat kan ook ingezet worden bij gedragsproblematiek, sociale vaardigheden en het aanleren van schoolse vaardigheden.
(bron: www.stichtingscope.nl)

Rekenlijnbegeleiding: (rekenvoorbereiding)
Ook voor kinderen met 'Downsyndroom' is het van maatschappelijk belang om in de basis rekenvaardig te zijn. Dit helpt hen om later ook op dit vlak een stuk zelfstandiger te kunnen functioneren.
De methode ‘Rekenlijn’ is speciaal ontwikkelt voor kinderen met een ernstige rekenproblematiek. Voor kinderen met 'Downsyndroom' is dit vaak een abstract en moeilijk vakgebied. Met deze methode wordt een relatie gelegd met dagelijkse situatie, zodat het een geïsoleerde vaardigheid blijft.
(bron: www.stichtingscope.nl)