'LT-Ambulante Begeleiding'

Ambulante begeleiding voor kinderen met downsyndroom, hun ouders en de scholen.

Begeleiding scholen en leerkrachten:

Een leerling met 'Downsyndroom' in het regulier onderwijs is iets wat je niet op iedere school tegenkomt. Ook de opleidingen voorzien leerkrachten minimaal van informatie, terwijl een stuk achtergrond helpend kan zijn in de begeleiding van deze leerling. 

'LT ambulante begeleiding' beidt daarom ook begeleiding voor scholen en leerkrachten.
Op welke ondersteuning kun je als school rekenen:

- Achtergrond informatie over leerlingen met 'Downsyndroom'.
- Het opstellen van een OPP (ontwikkelingsperspectief).
- Observatie in de groep, met aansluitend handelingsadviezen.
- Begeleiding op een hulpvraag vanuit de school/ leerkracht.
- Ondersteuning tijdens oudergesprekken.

Binnen iedere vorm van begeleiding wordt er gekeken hoe er zoveel mogelijk aangesloten kan worden binnen de visie, waarden en normen binnen de school.