'LT-Ambulante Begeleiding'

Ambulante begeleiding voor kinderen met downsyndroom, hun ouders en de scholen.

Workshops:

'LT begeleiding' verzorgt ook workshops voor scholen en andere betrokkenen bij de leerling met het syndroom van down.

Aanbod:

- Inclusief lesgeven - lesgeven met UDL (Universal Design for Learning)
- Wij krijgen een leerling met 'Downsyndroom' bij ons op school en nu?
- Hoe bied ik passend onderwijs/ inclusief onderwijs aan een leerling met 'Downsyndroom'?
- Kleuteronderwijs inrichten voor een leerling met 'Downsyndroom'.
- Cursus ondersteunende gebarentaal.
- Hoe bereiden we een leerling met 'Downsyndroom' voor op groep 3?
- Leespraat en/ of Rekenlijn in de klas.
- Een dysfatische ontwikkeling bij leerlingen met 'Downsyndroom'.

Via het offerteformulier kun je een offerte aanvragen voor een workshop op maat.