'LT-Ambulante Begeleiding'

Ambulante begeleiding voor kinderen met downsyndroom, hun ouders en de scholen.

Ambulante begeleiding op het kinderdagverblijf:

Voor ambulante begeleiding op het kinderdagverblijf bied ik, op maat gemaakte, vroeghulp. De vroeghulp wordt aangeboden met behulp van 'Early Intervention', ook wel bekend als 'Kleine Stapjes'. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor kinderen met het 'Syndroom van Down'. 

Er wordt voor het kind, samen met de ouder(s), een zorgplan opgesteld. Samen kijken we naar de beoogde doelstellingen en deze worden ook via een vast cyclus geëvalueerd.
Daarnaast worden de leid(st)ers op de groep begeleid in hoe zij het kind het beste kunnen begeleiden, zodat ook in de groep de begeleiding kan worden gecontinueerd. 

Daarnaast hebben kinderen met downsyndroom vaak behoefte aan gebaren ter ondersteuning aan de taal. Zo is er de mogelijkheid om een training 'ondersteunende gebaren' gebaren te volgen om de communicatie vaardigheden van het kind te bevorderen.

Kinderdagverblijven kunnen begeleiding, workshops of adviezen middels een offerte aanvragen.


Vroeghulp d.m.v. het ‘Early Intervention’ programma:
Dit is een programma van ‘Kleine Stapjes’. Een ‘vroeghulp’ programma voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand, specifiek gericht op kinderen met downsyndroom. Dit programma kan vanaf 0 jaar ingezet worden. Vroeghulp wordt meestal aangeboden in de leeftijd van 0 t/m 7 jaar.

Aanleren van ondersteunende gebaren als basis/ start van de communicatie:
Veel kinderen met downsyndroom hebben een dysfatische ontwikkeling. Daardoor kan het voorkomen dat deze kinderen moeite hebben met de spraak/taalontwikkeling. D.m.v. ondersteunende gebaren kan er wel communicatie ontstaan en voorkom je frustratie bij het kind.