'LT-Ambulante Begeleiding'

Ambulante begeleiding voor kinderen met downsyndroom, hun ouders en de scholen.

Ambulante begeleiding in het basisonderwijs:

'LT ambulante begeleiding' heeft meerdere mogelijkheden van begeleiding binnen het basisonderwijs.

- Individuele begeleiding voor de leerling; een leerling met downsyndroom, binnen het regulier onderwijs, vraagt meestal om een andere benadering. Deze leerlingen hebben vaak meer van hetzelfde en kleine stapjes nodig om vaardigheden eigen te maken. De individuele begeleiding is altijd gericht op begeleiding in de praktijk.

- Begeleiding voor scholen/ leerkrachten; naast het werken met de leerling kan er ook begeleiding aangevraagd worden voor de school en leerkrachten zelf. Deze begeleiding kan ingezet worden vanaf dat een leerling op school wordt aangemeld, maar ook wanneer de leerling al gestart is.

- Workshops voor betrokkenen bij de leerling met 'Downsyndroom'; met het idee van 'Passend Onderwijs' en steeds meer 'Inclusief Onderwijs' wordt er ook steeds meer verwacht van scholen. Wanneer er (nog) geen ervaring is met leerlingen met 'Downsyndroom' is het goed om wat extra achtergrond informatie te hebben. Er zijn mogelijkheden van informatievoorziening alvorens de leerling gaat starten. En scholing/ trainingen wanneer de leerling eenmaal op school is gestart.


Handige documenten voor het basisonderwijs:

- Leidraad onderwijs aan leerlingen met 'Downsyndroom'; 
De leidraad is een ‘draaiboek’ voor een optimaal onderwijstraject gebaseerd op wetenschappelijke kennis over Downsyndroom en op ‘good practice’. De leidraad gaat in op het hele onderwijstraject: het loopt van de voorbereiding van peuters op het onderwijs tot aan onderwijsmogelijkheden voor volwassenen- en alles daar tussenin.  

- Meer dan gewoon! - Passend onderwijs voor kinderen met 'Downsyndroom';
Een gids voor leerkrachten en ouders die op zoek zijn naar mogelijkheden voor geïntegreerd onderwijs aan kinderen met 'Downsyndroom'. 

- Handboek voor leerlingen met downsyndroom in het regulier onderwijs;
Een verzameling van ervaringen van leerkrachten en directeuren met kinderen met het 'Syndroom van Down' in de reguliere basisschool. Professionals van 2 besturen in de regio Helmond, Stichting PlatOO en Stichting OBS Helmond. In dit document zijn ook mooie voorbeelden terug te vinden van materialen die kunnen worden ingezet.